Back to top

WO2GLD is er voor alle partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Opgericht door de Radboud Universiteit Nijmegen, Erfgoed Gelderland en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen brengt WO2GLD het Gelderse netwerk in kaart en zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de herinnering. 

Voor de in historie geïnteresseerde bezoeker, voor hen die verhalen met diepgang over vrede en vrijheid zoeken, maar ook voor de recreatieve toerist die zich wil laten verrassen door mooie, indringende, avontuurlijke en spannende beelden en belevenissen is de provincie Gelderland als een openluchtmuseum van de Tweede Wereldoorlog.  

Het herinneringstoerisme is geworteld in een meer diepgaande en immateriële behoefte: het stilstaan bij de waarden en normen waarop de samenleving is gefundeerd. De spiegel van de Tweede Wereldoorlog biedt reflectie op begrippen als democratie, mensenrechten, vrijheid en vrede. Het herdenken heeft ook betekenis voor het heden en de toekomst.

Lees meer over de doelstellingen en achtergrond van WO2GLD