Back to top

Project

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Gelderland een heftige strijd plaatsvond die het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht. WO2GLD werkt mee aan de samenhang en samenwerking tijdens deze herdenkingsjaren. 

Gelderland is het eerste regionale knooppunt in het Netwerk Oorlogsbronnen, waarin nauw wordt samengewerkt, gebruik wordt gemaakt en aansluiting wordt gezocht bij de nationale infrastructuur.