Back to top

Gemeentearchief Voorst

Een gedeelte van de archiefinventarissen van het gemeentearchief van Voorst zijn gedigitaliseerd en te raadplegen via de website. Op de website van het gemeentearchief zijn lijsten opgenomen van de oorlogsslachtoffers in de gemeente Voorst.

H.W. Lordensweg 17
7391 KA Twello
Nederland
0571 - 279258