Back to top

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 biedt een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding. Op 1 januari 2014 zijn de stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen 1945 (NCHC), het Comité 4 en 5 mei Wageningen (C45W) en de Stichting Nationaal Erfgoed “Hotel de Wereld” (NEW) samengegaan in een stichting onder de naam Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 met als werknaam Wageningen45. 

Regio: 
Veluwe
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen
Nederland
0317492522