Back to top

Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve

Het museum toont een historische collectie die de vrijwillige militaire inzet van burgers ter bescherming van Nederland in beeld brengt. Getoond worden onder meer uniformen, vlaggen, wapens, voertuigen, boeken en objecten die toebehoorden aan de Rijksschutterijen (1813-1907) en aan de Vrijwillige Landstormkorpsen (1914-1940), de voorgangers van het huidige Korps Nationale Reserve

Regio: 
Veluwe
Otterloseweg 5
6732 BR Harskamp
Nederland