Back to top

Benieuwd naar de activiteiten en werkzaamheden van WO2GLD tot dusverre? In augustus 2017 rapporteerde de stichting aan de provincie Gelderland over de voortgang tot dan toe. 

De rapportage beschrijft beknopt de eerste operationele maanden van WO2GLD waarin de (inhoudelijke en programmatische) lijnen werden uitgezet. Een transitiefase van planvorming naar uitvoering waarin de doelstellingen uit de beleidsnota Versterking herinnering Gelderland 1940-1944/1945 werden vertaald naar concrete projecten. En een inventariserende fase waarin een start werd gemaakt met het in kaart brengen van het oorlogserfgoed en de herinneringscultuur en –infrastructuur.

Lees er meer over in de onderstaande rapportage.