Back to top

Het Gelders provinciebestuur wil 5,5 miljoen euro extra uittrekken voor het herdenken en vieren van 75 jaar Market Garden in 2019 en 75 jaar vrijheid in 2020. Dit komt bovenop het bedrag van 1,1 miljoen dat al eerder was toegezegd. 

Samen met regio’s en gemeenten werken Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor aan het programma Gelderland Herdenkt. Dit programma bestaat uit 5 regionale programma’s en 3 grote Gelderse evenementen met nationale en internationale uitstraling aangevuld met educatie en marketing & communicatie. Naast het herdenken, richten de activiteiten zich ook op het vieren van de vrijheid en de betekenis daarvan. Lees voor meer informatie de bijbehorende Statenbrief van 9 oktober en het bijgevoegde plan in wording: Gelderland Herdenkt: 75 jaar vrijheid

WO2GLD was betrokken bij de inhoudelijke planvorming en de inventarisatie van de onderliggende plannen in de regio's. Lees er meer over op de projectpagina Gelderland Herdenkt of bekijk de inspiratiekalender voor negen maanden herdenken, beseffen, beleven en vieren. WO2GLD beschikt en beslist niet over (de toekenning van) subisiegelden.

Heeft u een initiatief voor de herdenkingsjaren en zoekt u aansluiting bij een van de vijf regioprogramma's? Neem dan gerust contact op via info@wo2gld.nl. Wij brengen u graag in contact met de betreffende regiocoördinatoren.