Back to top

De Euregio Rijn-Waal stelt in het kader van het INTERREG V A programma Nederland-Duitsland middelen ter beschikking om grensoverschrijdende sociale, culturele netwerkactiviteiten, uitwisselingen e.d. te ondersteunen.

In 2019 en 2020 worden grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 Jaar Vrijheid” in de Euregio Rijn-Waal met voorrang behandeld. Deze projecten kunnen bovendien aanspraak maken op een extra subsidie van de Euregio Rijn-Waal. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal in 2019 en 2020 jaarlijks maximaal € 40.000,- beschikbaar. 

Bekijk de subsidievoorwaarden

Download het aanvraagformulier