Back to top

Nieuwsberichten

Gelderse Oorlogsbronnen van start

Het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Website WO2GLD.nl live

Blijf via WO2GLD.nl u op de hoogte van het laatste nieuws, de voortgang en resultaten van de activiteiten, onderzoeken en projecten. WO2GLD zet zich in voor het versterken van de kwaliteit, samenhang en de samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. 

De website is een groeimodel. Van een plek van informatie over activiteiten en projecten van WO2GLD wil de site uitgroeien tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.    

Rivierengebied

De Tweede Wereldoorlog heeft over dit gedeelte van Nederland een zware wissel getrokken. De regio is zwaar getroffen door beschietingen door de geallieerden, die lange tijd aan de zuidkant van de Maas waren gelegerd toen de opmars in september 1944 stokte. Het gebied vormde negen maanden lang het frontgebied tussen bevrijd en bezet Nederland. Nergens anders in Europa lag een gebied in de Tweede Wereldoorlog zo lang in de frontlinie. Er is een groeiende aandacht voor het lot van de burgers in het strijdgebied. Burgers werden geconfronteerd met onderwaterzettingen, voortdurende beschietingen en evacuaties.

Studenten aan de slag met vraagstukken erfgoed van de oorlog

Zo’n zestig studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn van start gegaan met onderzoek naar vraagstukken over WO2 erfgoed in de provincie.

De provincie in voor plannen Gelderland Herdenkt

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Nederland een heftige strijd plaatsvond die het einde van  de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht.

Audiotour en expositie Het Apeldoornsche Bosch

Op initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en in samenwerking met ’s Heeren Loo is door CODA een expositie en audiotour samengesteld over het Apeldoornsche Bosch.

Drie inventariserende onderzoeken afgerond

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

HAN studenten presenteren prototypes

Zestig studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design presenteerden afgelopen week hun prototypes. Acht weken lang gingen ze aan de slag met opdrachten van de achterban van Erfgoed Gelderland.

Gelderland: negen maanden het centrum van de bevrijdingsstrijd

Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden onafgebroken het centrum van de bevrijdingsstrijd in Nederland. Nergens in Nederland vielen zoveel oorlogsdoden als in Gelderland.

Overzicht activiteiten en werkzaamheden WO2GLD

Benieuwd naar de activiteiten en werkzaamheden van WO2GLD in het afgelopen jaar? In augustus rapporteerde de stichting aan de provincie Gelderland over de voortgang van de activiteiten en projecten. 

Pagina's