Back to top

Artikel

Op de Veluwe is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in vele facetten te beleven. Geen Nederlandse streek biedt zoveel verschillende aspecten van deze nog steeds betekenisvolle periode uit ons recent verleden. 

Een kort, niet uitputtend overzicht, kan een indruk geven voor de rijkheid aan de plaatsen en verhalen van de oorlog.

WO2GLD zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Pagina's